Heiligen

Heiligen


Twee heiligen: Pater Pio en Paus Johannes Paulus II - door Jeroen Smith pr.

Een keer hebben ze elkaar ontmoet in 1948. Maar hun levens bleven met elkaar verbonden en beiden zijn zij gidsen geworden voor de Kerk van de 21ste eeuw.

Twee heiligen

Voor de recente kerkgeschiedenis is de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II heel snel tot stand gekomen. 9 jaar na zijn overlijden is hij op 27 april heiligverklaard. Pater Pio heeft daar 35 jaar op moeten wachten! Hierbij moet wel aangetekend worden, dat toen Pater Pio eenmaal zaligverklaard was in 1999, de heiligverklaring heel snel kon volgen, drie jaar later. Wegens de vele getuigenissen, geschriften, charismata en wonderen tijdens diens leven, vroeg het hele proces van zalig- en heiligverklaring van Pater Pio de nodige tijd. Ondertussen was voor de gelovigen al lang duidelijk dat Pater Pio een heilige is. Dat merkte men ook steeds meer gaandeweg het leven van Paus Johannes Paulus II. Toen in 2002 Paus Johannes Paulus II de Kapucijn tot de eer der altaren verhief, verklaarde een heilige een heilige heilig!

VERDER LEZEN KLIK HIER


Getuigenissen uit de allervroegste Kerk - door Jeroen Smith pr.

Vaak denken wij dat het Nieuwe Testament het enige christelijke geschrift is uit de eerste eeuw. Maar er zijn er meer. Zij geven een prachtig getuigenis van de eerste generaties Christenen.

De ‘apostolische vaders’

Zo wordt sinds de 17e eeuw een groep schrijvers genoemd uit de eerste en tweede eeuw. De term is wellicht niet heel erg gelukkig, omdat we dan eerder denken aan de apostelen. Bedoeld is ‘vaders’ in het geloof, zoals de Kerkvaders. Maar dan uit het ‘tijdperk’ van de apostelen. Deze ‘vaders’ groeiden op in contact met de eerste generatie christenen. Als we bedenken dat de apostel Johannes nog leefde toen Trajanus keizer werd in het jaar 98, kunnen we ons voorstellen hoe de eerste eeuw gekleurd werd door de nog in leven zijnde ooggetuigen. Johannes had Jezus meegemaakt, had in de nabijheid van Maria geleefd, kende Petrus en Paulus, wist van de vervolgingen en de verspreiding van het Evangelie. Hij bleef tot aan zijn dood op hoge leeftijd de schakel met het begin.

VERDER LEZEN KLIK HIER