Katholieke geloof

Het Katholieke geloof


Wat gebeurde er in de Hemel én …? - door Jeroen Smith pr.

Door de Evangeliën weten we wat er gebeurde in het leven van Jezus op aarde. Maar is het ook mogelijk op het spoor te komen wat er toen in de Hemel gebeurde? In deze serie gaan we een aantal momenten langs en stellen deze vraag: wat gebeurde er toen in de Hemel.

Het is altijd anders

Wanneer we de heilsgeheimen overwegen, bijvoorbeeld in het Rozenkransgebed, maken we ons een voorstelling van de gebeurtenis. Naarmate we groeien in onze band met de levende Heer en gevormd worden door de rijkdom van de inzichten van de Kerk wordt deze voorstelling anders. Ignatius van Loyola spreekt van het maken van een “compositie”(Geestelijke oefeningen, nr. 47). Dit is een zeer waardevolle manier om het Evangelie te lezen en de geheimen te overwegen. We keren als het ware terug naar de gebeurtenis zelf en worden er oog- en oor- getuigen van.

VERDER LEZEN KLIK HIER


De zes stiltes van de heilige Mis - door Jeroen Smith pr.

In een wereld vol drukte wordt stilte een gezocht goed. Kloosters zijn al maanden van te voren ‘vol’ met stiltezoekers. In de Heilige Liturgie is stilte ook van wezenlijk belang.

Stilte als openheid voor Christus

De stilte in het katholieke gebed en de liturgie is geen stilte omwille van de stilte. Het zijn geen momenten om ‘uit te rusten’ of ‘tot jezelf te komen’. Ook gaat het niet om de afwezigheid van lawaai en drukte. De stilte is een ruimte voor de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Het is een stilvallen van alles van mijzelf, om Hem centraal te zetten, naar Zijn woorden en presentie te luisteren, Hem te aanbidden. Het is een Christo-centrische stilte en een door Christus gevulde stilte. Dus deze stilte is mede een werk van de heilige Geest, de “eerbiedige stilte voor het aanschijn van God, die altijd groter is dan wij.” (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 2628)

VERDER LEZEN KLIK HIER

Pastoor Smith heeft ook een preken-serie gehouden over de stiltes tijdens de H.Mis deze kunt u HIER terug luisteren.